Projevy HPV infekce v oblasti dýchacích cest, hlavy a krku

Případů HPV onemocnění v oblasti hlavy a krku prudce stoupá

Lidské papilomaviry si libují nejen v oblasti genitoanální, ale i v oblasti dýchacích cest, hlavy a krku. Viry se do této oblasti dostanou při porodu nebo díky v populaci stále populárnějšímu orálnímu sexu.

Karcinomy oblasti hlavy a krku

Pojem karcinomy hlavy a krku zahrnuje především zhoubné (maligní) nádory, vycházející ze sliznice horních dýchacích a polykacích cest. V celosvětovém měřítku se jedná o 5. nejčastější zhoubné nádory. Karcinomy této oblasti vznikají v typickém případě následkem poškození sliznice dlouhodobým kouřením cigaret, dýmek anebo žvýkáním tabáku, ale mnohé případy souvisí právě s infekcí HPV. Oproti dřívějším dobám se totiž v posledních zhruba 15 až 20 letech objevil znepokojující trend: rychle se zvyšuje počet mladších lidí s nádory hltanu. Spekuluje se, že zvýšený výskyt nádorů spojených s infekcí HPV je dán i změnou v sexuálním chování, tedy počtem sexuálních partnerů a oblibou orálního sexu.

Pacienti s takovým onemocněním si typicky stěžují na bolest v krku, ztížené polykání, nebo pocit cizího tělesa v krku, u vážnějších případů může dojít také ke krvácení z nádoru. Nádory malých rozměrů jsou hůře zjistitelné a léčba je pak složitá a pro pacienta má závažné jak estetické, tak funkční následky.

V těchto nádorech je sice zastoupení HPV zejména typu 16 již jen asi 20 %, ale přesto je očkování proti HPV jedna z mála možných cest primární prevence. Ostatně recentní studie prokazují HPV v daleko vyšším procentu. Incidence nádorů hlavy a krku u mužů je 19 případů na 100 000, u žen jen kolem 6 na 100 000. Nejčastější jsou nádory hlasivek (25 %) a mandlí (10 %). Infekce HPV typu 16 ve spojení s kouřením a alkoholem vede k vysokému zvýšení rizika těchto nádorů.

To potvrzuje prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v pražském Motole: „V posledních zhruba 15 až 20 letech pozorujeme výrazný nárůst počtu orofaryngeálních (mandle, kořen jazyka) nádorů. Zatímco dosud tyto nádory postihovaly lidi staršího věku s klasickými rizikovými faktory, tedy pacienty, kteří kouřili a pili alkohol, nyní se objevují čím dál více i u lidí mladších, nekuřáků. Tyto nádory vznikají na základě nákazy infekcí HPV. Zvyšující se podíl HPV pozitivních nádorů hlavy a krku podtrhuje význam rutinního očkování proti HPV. Toto očkování může mít společně s programy na kontrolu tabáku rozhodující roli v prevenci těchto závažných a mnohdy zdraví devastujících nádorů."

Papilomatóza hrtanu

Méně závažným, ale stejně tak nepříjemným a omezujícím onemocněním je papilomatózu hrtanu. Ta je způsobena typy HPV 6 a 11, tedy viry s nízkým kancerogenním potenciálem, ale projevy tohoto onemocnění lze charakterizovat jako „zhoubné". Chrapot, často i pocit cizího tělesa v krku a poruchy dýchání jsou pro pacienty mnohdy nesnesitelné. Časté recidivy si vynucují i opakovanou chirurgickou léčbu, což vede k deformaci hlasu a negativním psychosociálním dopadům. Až v 70 % případů je v pozadí sexuální partner s genitálními bradavicemi.

Dalšími typy onemocnění v souvislosti s infekcí HPV jsou postižení horních dýchacích cest u malých dětí, které se nakazí od matky s infekcí HPV v průběhu porodu. Respirační papilomatóza u dětí není sice častým, zato však velmi traumatizujícím onemocněním, které si vyžádá opakované chirurgické řešení – a to již od útlého věku.

Nezhoubné polypy dýchacích cest ve formě rekurentní respirační papilomatózy jsou prakticky v 100 % spojovány s infekcí HPV 6 a 11. Za důsledek peripartální a perinatální infekce je považována forma JORP (juvenilie-onset recurrent respiratory papillomatosis) s maximem výskytu ve věku 2–4 roky s incidencí 4,3 případu na 100 000, druhý vrchol výskytu ve formě AORRP (adult-onset recurrent respiratory papillomatosis) u jedinců ve věku 20–40 let je spojován s infekcí při orálním sexu.

  • U dětí se onemocnění projevuje sípáním, dušností, poruchami polykání a kašlem.
  • U dospělých dominuje chrapot.

Léčbou volby je chirurgické odstranění. Navíc se podávají některá antivirotika a interferony, přesto má onemocnění vysoké procento opakování. Proto někteří odborníci doporučují po odstranění papilomů očkovat proti HPV 6 a 11, což prokazatelně snižuje procento recidiv projevů.

Kam se obrátit?

Pokud máte podezření na HPV onemocnění v oblasti hlavy, krku a dýchacích cest je správným specialistou lékař ORL (ušní, nosní, krční), ke kterému Vás odešle Váš praktický lékař.

PORADNA

Pokud jste nenalezli odpověď na to co hledáte, můžete se nás zeptat prostřednictvím naší online poradny.

VSTOUPIT DO PORADNY

TIP NA LÉKAŘE

Zde najdete tipy na gynekologické ordinace, na které se můžete ohledně HPV problematiky obrátit.

NAJDI SPECIALISTU

HPV GUIDE

Jste odborník ve zdravotnictví a máte zájem o více informací o problematice HPV?

PŘEJÍT NA HPV GUIDE