Očkování proti HPV

Očkování proti lidskému papilomaviru (human papillomavirus = HPV) se v poslední dekádě stalo na celém světě jedním z nejvýznamnějších preventivních programů.

V roce 2006 byla představena první vakcína proti HPV a od té doby bylo celosvětově aplikováno přes 205 miliónů dávek.

Kdo se může nechat očkovat

Očkovat se mohou dívky i chlapci, ženy i muži. Pro 13leté děti je očkování proti HPV hrazené z veřejných prostředků.

Kdy se nechat naočkovat

Vakcína proti HPV má nejvyšší účinnost při aplikaci před prvním sexuálním stykem. Proto je hrazena 13letým dětem. Nicméně i sexuálně aktivní jedinci si mohou vakcinací výrazně snížit riziko rozvoje některého z HPV onemocnění. Vakcinaci proti HPV gynekologové doporučují i ženám po konizaci.

Kde se nechat očkovat

Ženy a dívky udělají nejlépe, když se nechají naočkovat u svého gynekologa. Gynekologové se ve svých praxích běžně setkávají s HPV onemocněními a poskytnou řadu praktických doporučení nejen o prevenci HPV. Muži i ženy se mohou obrátit na svého praktického lékaře nebo očkovací centra. Očkují i specialisté z řad urologů, dermatovenerologů, ORL lékařů a dalších. Očkování pro 13tileté děti je hrazené z veřejných prostředků a provádí jej dětský praktický lékař.

Dostupné vakcíny

V současnosti jsou na trhu tři vakcíny proti HPV. Rozsah ochrany je dán počtem typů HPV, proti kterým vakcína chrání: bivalentní Cervarix (chrání proti 2 typům HPV), kvadrivalentní Gardasil (dříve Silgard, chrání proti 4 typům HPV) a nonavalentní Gardasil9 (chrání proti 9 typům HPV).
Potřebné informace o vakcínách proti HPV naleznete zde 

Bezpečnost vakcín

Vakcíny proti HPV rok co rok potvrzují svou bezpečnost a účinnost. Očkování proti HPV doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a mnoho dalších mezinárodních agentur, které mají nad bezpečností vakcín dohled, jako je např. Evropská léková agentura (EMA) a americká Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Vakcinaci proti HPV doporučují i české lékařské společnosti (gynekologové, praktičtí lékaři, dětští praktičtí lékaři, onkologové, dermatovenerologové, epidemiologové, ORL lékaři aj.). Více o očkování v sekci Prevence

Výsledky 10 let vakcinace proti HPV

Aktuální zhodnocení dopadu očkování proti HPV prokázalo, že v zemích, kde je vysoké pokrytí cílové populace vakcinací, došlo k 90% snížení výskytu infekce. V roce 2016, tedy 10 let od aplikace první dávky vakcíny, odborníci potvrdili, že očkování kvadrivalentní vakcínou (která chrání proti vysoce rizikovým typům HPV 16 a 18 i nízce rizikovým typům HPV 6 a 11) má již nyní výrazný dopad na výskyt infekce HPV a s ní spojených chorob. 

Vakcína je dostupná v cca 130 zemích světa a více než 60 z nich zařadilo očkování proti HPV do národních imunizačních programů. Pokrytí vakcinací a proces implementace se stát od státu liší. Nejlepších výsledků dosáhla Austrálie, kde se podařilo naočkovat kvadrivalentní vakcínou velký počet mladých lidí, a dosáhnout tak snížení výskytu HPV infekce typy 6, 11, 16, 18 o zhruba 90 %, snížit výskyt genitálních bradavic o zhruba 90 %, předrakovinových změn na děložním hrdle nízkého stupně o zhruba 45 % a předrakovinových změn na děložním hrdle vysokého stupně o zhruba 85 %. I v zemích, kde nebylo pokrytí vakcinací tak vysoké, došlo k výraznému snížení výskytu infekce HPV v populaci. Například v USA, kde bylo naočkováno pouze 37 % dívek a 13 % chlapců ve věku od 13 do 17 let, došlo k 64% snížení výskytu HPV infekce.

Tento průzkum potvrdil, že očkování proti HPV je nepochybně dobrý směr v boji s infekcí HPV. S dobrou implementací vakcinačních programů, vysokým pokrytím cílové populace a soustavnou edukací můžeme jednou téměř všechny choroby spojené s HPV zcela vymýtit. Přáním nás lékařů, kteří se dnes a denně s HPV onemocněními setkáváme, je, aby lidé využívali všech forem dostupné prevence proti HPV." říká prezident HPV College MUDr. Jiří Ondruš.

Na vyčíslení dopadu vakcinace na výskyt karcinomu děložního hrdla si ještě musíme počkat, poněvadž tato choroba se na rozdíl od změn na děložním hrdle nebo genitálních bradavic rozvíjí několik let až desetiletí od momentu nákazy. Již nyní ale odborníci předpovídají, že v zemích s vysokým pokrytím nonavalentní vakcínou může do několika desítek let dojít k téměř úplnému vymizení tohoto onemocnění. Předpokladem uskutečnění tohoto optimistického scénáře je co nejširší a nejefektivnější využívání obou pilířů prevence – primární, tj. vakcinace, i sekundární, tj. pravidelných gynekologických prohlídek, v rámci kterých lze odhalit včasná stádia onemocnění, které lze úspěšně ošetřit." zdůrazňuje
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Bariéry

Největší bariérou prevence je podle odborníků nedostatečné povědomí veřejnosti o rizicích HPV infekce. Dále pak nedostatečné informování pacientů v ordinacích lékařů a v neposlední řadě také negativní kampaň, která je proti očkování vedena. Bezpečnost a účinnost vakcín je opakovaně potvrzena bezpočtem studií, ale přesto se stále objevují nepravdivá a poplašná tvrzení. Mnozí pacienti se tak nedostanou k účinné prevenci a v budoucnu zcela zbytečně trpí nebo jsou ohroženi na životě některým z mnoha HPV onemocnění.

Očkování proti HPV: Rozhovor s MUDr. Vladimírem Dvořákem, Ph.D.

video3_nahled

PORADNA

Pokud jste nenalezli odpověď na to co hledáte, můžete se nás zeptat prostřednictvím naší online poradny.

VSTOUPIT DO PORADNY

TIP NA LÉKAŘE

Zde najdete tipy na gynekologické ordinace, na které se můžete ohledně HPV problematiky obrátit.

NAJDI SPECIALISTU

HPV GUIDE

Jste odborník ve zdravotnictví a máte zájem o více informací o problematice HPV?

PŘEJÍT NA HPV GUIDE