Očkování adolescentů proti HPV infekci

Proč vůbec očkovat?

HPV je v současnosti nejčastější sexuálně přenosná infekce. Světová zdravotnická organizace vzrůstající výskyt HPV onemocnění považuje z epidemiologického hlediska za závažnější než epidemii HIV. Očkování je jedinou formou primární prevence proti této infekci, se kterou se za život setká až 80 % z nás. Další takovou prevencí je pouze absolutní sexuální abstinence včetně nekoitálních aktivit jako je orální sex, mazlení apod.

Infekce lidskými papilomaviry je velice častá a týká se všech sexuálně aktivních žen i mužů, rozhodně to není otázka promiskuity, jak si mnozí myslí. Nezodpovědné chování je pouze jedním z celé řady rizikových faktorů a opravdu nelze předem říci, u koho se infekce HPV rozvine v onemocnění a čí organizmus se s ní naopak vyrovná.

Při dosavadní vysoké promořenosti populace HPV infekcí je tedy dané, že pouze dva z deseti jedinců se s touto infekci nikdy nesetkají. Většina z nás překoná infekci imunitním systémem a HPV infekce z těla vymizí. Pokud se tak ale nestane a HPV infekce v těle přetrvává, dojde po několika týdnech (u nízkorizikových typů HPV) nebo několika letech (u vysoce rizikových typů HPV) k projevům infekce HPV a rozvoji onemocnění.

Mohou to být nezhoubná, ale velmi nepříjemná onemocnění: genitální bradavice v anogenitální oblasti nebo papilomy v dýchacích cestách a na hlasivkách. Tato onemocnění se dají odstranit, ale pacientům se velmi často vracejí a přinášejí jim velké obtíže. U dívek a žen může docházet ke změnám na děložním čípku. Pokud nejsou tyto změny zachyceny a ošetřeny včas, mohu se změnit v nádor. Pro rakovinu děložního čípku je v ČR zaveden screening (plošné vyhledávání počátečních forem onemocnění) ve formě preventivních vyšetření u gynekologa.

Screening nádorů ostatních částí genitálu žen i mužů– vaginy, zevních rodidel, penisu či análního otvoru, které jsou také s HPV spojeny – není možný, proto nezbývá než doufat, že si jich postižení všimnou včas. Očkujeme tedy proto, abychom jedince ochránili před získáním infekce a tím pádem i před jejími projevy.

Proč 13leté děti?

Očkování proti HPV má nejvyšší účinek, pokud naočkujeme „HPV naivní" populaci, tedy jedince, kteří se s infekcí HPV ještě nesetkali. Proto je zvolena věková skupina adolescentů, kteří ještě nezahájili sexuální život.
Podobné programy zavedlo mnoho zemí a tam, kde se podařilo naočkovat velkou část populace, již nyní dochází k dramatickému poklesu výskytu HPV infekce a k významnému snížení počtu HPV onemocnění.

Proč dívky?

HPV infekce je spojena s velmi častým onkologickým onemocněním, které napadá ženy – rakovinou děložního čípku. Očkováním chráníme dívky a ženy proti tomuto a řadě dalších onemocnění, které jsou s HPV infekcí spojeny.

Proč chlapce?

Muži jsou jednak přenašeči infekce HPV a zároveň i u nich může dojít k rozvoji celé řady HPV onemocnění. Doporučení očkovat obě pohlaví vydaly mnohé nadnárodní, evropské i české instituce a odborné společnosti. Důvody jsou jednak etické, tj. nabídnout možnost ochrany rovnoprávně ženám i mužům, i epidemiologické – totiž pouze očkování obou pohlaví může přinést kolektivní imunitu a signifikantní snížení HPV asociovaných onemocnění.

Kde se nechat naočkovat?

Očkování provádí dětští praktičtí lékaři, gynekologové nebo očkovací centra. Ve věku 13–14 let je imunitní odpověď tak silná, že stačí aplikace dvou dávek.

Jaké vakcíny jsou na výběr?

Plně hrazená je bivalentní vakcína Cervarix, která chrání proti 2 typům HPV (16 a 18). Při snaze ochránit jedince i před genitálními bradavicemi a respirační papilomatózou je nutno zvolit minimálně kvadrivalentní vakcínu Gardasil (dříve Silgard), která chrání proti typům 16 a 18 a také proti typům HPV 6 a 11. Doplatek za tuto vakcínu je zhruba 1500 Kč za dávku. 

A kdo chce své děti chránit proti 7 vysoce rizikovým typům HPV i proti HPV 16 a 11, má k dispozici nejmodernější vakcínu nonavalentní, která chrání proti 9 typům HPV. Doplatí si sice 2x 2500 Kč, ale získá ochranu před 90 % všech nádorových změn spojených s HPV (to je u hrdla děložního o 20 % více než při bivalentní či kvadrivalentní vakcíně).

Jsou vakcíny bezpečné?

Ano. Jedná se o rekombinantní vakcíny. Podávají se napodobeniny obalů virů, které nesou antigenní strukturu, ale nemají v sobě genetickou informaci, která způsobuje nemoci. Tedy získat očkováním nemoci spojované s HPV je nemožné. Všechny studie spojující adjuvanty v očkovacích látkách s autismem se ukázaly jako metodicky pomýlené až lživé.

Podle systému VAERS, kam jsou hlášeny všechny nežádoucí účinky, nedochází ani k navýšení incidence autoimunitních onemocnění (poruchy štítné žlázy, diabetes, Crohnova choroba, sy Guillam Barré ...).
Nejčastějšími komplikacemi jsou zarudnutí a bolest místa vpichu a vzácně mdloby po aplikaci vakcíny.

Dejme na jednu misku vah nemoci vyvolané HPV a na druhou možná rizika očkování. Vyhrává očkování. Dejme na jednu misku vah nemoc, ohrožení života a ztrátu výdělku při nemoci a na druhou doplatek za očkování. Vyhrává očkování. Dejme své děti očkovat. Všichni členové HPV College tak učinili.

Slovo závěrem od nositele Nobelovy ceny za medicínu

„Je jednoznačně prokázána výhodnost očkování dívek a zároveň chlapců, a to nejen z toho důvodu, že muži jsou následně hlavními přenašeči těchto typů infekcí, ale také z důvodu stále rostoucího počtu orofaryngeálních a análních typů rakoviny, které jsou zapříčiněny stejným typem nákazy. Dostupnost nejnovější nonavalentní vakcíny, která pokrývá více než 90 % genitálních HPV infekcí, nám poprvé poskytuje reálnou šanci nejenom snížit, ale také téměř eliminovat některé typy devastujících karcinomů, přinejmenším pro naše děti a děti jejich dětí," uvedl ve svém dopisu pro HPV College prof. Harald zur Hausen, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství z roku 2008, kterou získal právě za objev spojitosti infekce HPV s některými typy rakoviny.

 

PORADNA

Pokud jste nenalezli odpověď na to co hledáte, můžete se nás zeptat prostřednictvím naší online poradny.

VSTOUPIT DO PORADNY

TIP NA LÉKAŘE

Zde najdete tipy na gynekologické ordinace, na které se můžete ohledně HPV problematiky obrátit.

NAJDI SPECIALISTU

HPV GUIDE

Jste odborník ve zdravotnictví a máte zájem o více informací o problematice HPV?

PŘEJÍT NA HPV GUIDE