HPV je nejčastější sexuálně přenosná infekce současnosti.
Co dělat, aby Vám nezkomplikovala život?

 

S HPV infekcí se za život setká 80 % z nás. Týká se nás všech. Není třeba se bát, je ale důležité vědět jak se chránit.

 

Velmi rozšířená infekce

HPV se týká všech sexuálně aktivních žen i mužů v každém věku. Teenagerů, mladých i zralých dospělých. K nákaze dochází nejčastěji mezi 18 a 25 lety, tedy krátce po zahájení sexuálního života. Riziko přenosu a nákazy je ale celoživotní, zvyšuje se s každým novým sexuálním partnerem. HPV ale rozhodně není známkou promiskuity, nakazit se můžete již od Vašeho prvního sexuálního partnera.

Přenos intimním kontaktem

HPV se může přenést při všech sexuálních aktivitách (vaginální sex, anální sex, orální sex, mazlení). Kondom snižuje riziko přenosu, ale není dokonalou ochranou.
Nakažený většinu nemá žádné příznaky ani zdravotní potíže, proto se takto infekce velmi rychle a jednoduše šíří.

Rozvoj onemocnění

Ve většině případů se náš organizmus HPV zbaví pomocí vlastní obranyschopnosti. U zhruba 20 % nakažených se tak ale bohužel nestane, infekce HPV v těle přetrvá a dojde u nich k rozvoji onemocnění.
HPV se dělí na nízce a vysoce rizikové typy podle toho, zda mohou způsobit nádorové bujení. Infekce vysoce rizikovými typy může v průběhu let vést k rozvoji rakoviny. Nízce rizikové typy způsobují genitální bradavice, vůbec nejčastějšího HPV onemocnění, a papilomy v oblasti krku.

Rakovina děložního čípku

Nejčastějším onkologickým onemocněním, které je způsobeno infekcí HPV (nejčastěji typy HPV 16 a 18), je rakovina děložního čípku. V ČR se toto onemocnění řadí mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí na onkologické onemocnění u žen. Každý rok je diagnostikováno zhruba 800 žen s touto chorobou a polovina z nich bohužel rakovině děložního čípku podlehne.
Bohužel většina těchto úmrtí je zbytečná. V případě rakoviny děložního čípku je zaveden velmi účinný systém prevence. V rámci každoroční prohlídky u gynekologa se provádí stěr z děložního čípku, který odhalí počáteční stádia rakoviny děložního čípku. Tyto tzv. předrakovinové léze se dají velmi dobře ošetřit a rozvoj rakoviny tak zastavit. V kombinaci s očkováním proti HPV a rozumným testováním na výskyt vysoce rizikových typů HPV v organizmu si může každá žena snížit riziko rozvoje tohoto onemocnění na minimum.

Další karcinomy spojené s HPV

HPV infekce způsobuje další typy rakoviny, které bohužel nelze tak snadno a včas podchytit. U žen je to rakovina zevních rodidel a vaginy. U mužů rakovina penisu. U obou pohlaví může HPV způsobit rakovinu análního otvoru a rakovinu v oblasti hlavy a krku.

Genitální bradavice a papilomy v dýchacích cestách

Genitální bradavice jsou způsobeny v 90 % případů HPV typy 6 a 11. Je to velmi frustrující onemocnění, které se bohužel po vyléčení velmi často vrací.
Výskyt genitálních bradavic se podle statistik zdravotnických zařízení za poslední dekádu zvýšil zhruba čtyřikrát, a to zejména u mladých lidí. Zvyšuje se i počet případů výskytu papilomů v krku, které neohrožují pacienty na životě, ale přináší jim značné komplikace a opakované operační zákroky.

 
Prevence HPV u žen

Gynekologické prohlídky
Základním krokem jsou pravidelné návštěvy u gynekologa. Stěry z děložního čípku (tzv. cervikální screening) odhalí předrakovinové stavy na děložním čípku, které lze včas řešit. Nejčastěji je rakovina děložního čípku v pokročilém stádiu diagnostikována právě z žen, které přestaly chodit na gynekologii.

Očkování
Očkování proti HPV přináší ochranu proti těmto předrakovinovým stavům, rakovině děložního čípku, rakovině zevních rodidel a vaginy, rakovině análního otvoru a genitálním bradavicím.

HPV testy
Jako dobrý doplněk k prevenci rakoviny děložního hrdla u žen starších 30 let může být HPV test, který odhalí přítomnost vysoce rizikových typů HPV v organizmu. Pokud je prokázána přítomnost těchto HPV typů, gynekolog poté navrhne řešení a systém důkladného sledování možného rozvoje nežádoucích změn na děložním čípku. V současné době se HPV test aplikuje za základě doporučení gynekologa, eventuálně si jej lze vyžádat a uhradit. Od roku 2021 bude hrazen ženám ve věku 35 a 45 let.

Prevence HPV u mužů

Očkování
Na onemocnění, které HPV způsobuje mužům, není zaveden screening, který by včas odhalil počáteční stádia onemocnění, tak jak tomu je u rakoviny děložního čípku. Ve většině případů se tak dostanou do ordinace lékaře bohužel až ve fázi rozvinutého onemocnění. Tím spíše je odborníky doporučeno očkování proti HPV, které rozvoji onemocnění zamezí. Očkování muže chrání proti rakovině análního otvoru a genitálním bradavicím.

HPV testy
I muži se mohou nechat otestovat na přítomnost HPV, ale měli by vždy zvážit přínos takového testování. HPV infekci nelze léčit, proto je třeba si ujasnit proč se testovat a co bude znamenat pozitivní nebo negativní výsledek. O HPV test lze požádat u urologa nebo kožního lékaře. Test se provádí z močové trubice nebo penisu a žadatel si jej hradí sám.

 

Očkování proti HPV

Získanou infekci HPV nelze léčit, lze pouze podpořit imunitní systém, aby se s infekcí sám vypořádal. Očkování proti HPV je primární prevencí, tedy zamezí infikaci samotné a následnému riziku rozvoje onemocnění.

Co mimo jiné očkováním proti HPV získáte?
 
ŽENY

Eliminujte rozvoj rakoviny děložního čípku.

 • Kombinace očkování proti HPV a pravidelných gynekologických prohlídek je cestou jak téměř 100% vyloučit diagnózu rakoviny děložního čípku, jedné z nejčastějších příčin úmrtí na onkologické onemocnění u žen.
 • K tomu získáte ochranu proti dalším onkologickým chorobám a genitálním bradavicím.
 
MUŽI

Chráníte sebe i svou partnerku.

 • Pro HPV onemocnění u mužů neexistuje systém časného vyhledávání počátečních stádií. Očkováním se chránit proti rozvoji těchto chorob.
 • Nebudete rizikový pro svou partnerku, u které by získaná infekce mohla vést k rozvoji přednádorových stavů na děložním čípku, rakoviny samotné, genitálním bradavicím nebo dalším onkologickým onemocněním.
 
VAŠE DĚTI

Chráníte jejich zdraví v budoucnu.

 • Tak jako dělíme maximum pro to, abychom děti ochránili proti všem možným rizikům, očkováním proti HPV je účinně a bezpečně chráníte proti rizikům, které souvisí s jejich budoucím sexuálním životem.
 • Očkování má největší efekt, pokud je provedeno ještě před zahájením sexuálního života. Očkování proti HPV má tak značný přínos, že bylo zařazeno do očkovacích programů mnoha zemí včetně ČR. Zde je očkování hrazeno 13letým dívkám a chlapcům ze zdravotního pojištění.

 

Vakcíny proti HPV

V ČR jsou dostupné všechny tři vakcíny proti HPV.

Ochrana proti 2 typům HPV
Všechny vakcíny chrání proti HPV typům 16 a 18, které způsobují zhruba 70 % případů rakoviny děložního čípku a dalších nádorů v anogenitální oblasti.

Ochrana proti 4 typům HPV
Kvadrivalentní vakcína navíc chrání proti HPV typům 6 a 11, které způsobují téměř všechny případy genitálních bradavic.

Ochrana proti 9 typům HPV
Nejmodernější nonavalentní vakcína chrání kromě 6, 11, 16 a 18 navíc proti další vysoce rizikovým typům HPV 31, 33, 45, 52, 58, tedy poskytuje rozšířenou ochranu proti rakovině děložního čípku (cca 90 %) a dalším zhoubným onemocněním.

 • 13letým dívkám a chlapcům je vakcína plně nebo částečně (záleží na výběru vakcíny a míře ochrany) hrazena ze zdravotního pojištění. Očkování provádí praktický lékař pro děti a dorost.
 • Ženy se mohu nechat očkovat u gynekologa.
 • Muži mohou požádat o očkování u praktického lékaře.

Vždy se můžete také obrátit na specialistu nebo očkovací centrum.

 

HPV testy

HPV testací zjistíte, zda jsou v těle přítomny vysoce rizikové typy HPV.

HPV testy jsou vhodné zejména pro ženy, kterým je více než 30 let. V mladším věku je přítomnost HPV v organizmu velmi běžná a většina mladých žen se s ní vyrovná díky vlastní imunitě. Testace v mládí je tedy až na vybrané případy určené lékařem zbytečná.

Pozitivní výsledek
V případě, že výsledek testu je pozitivní, znamená to, že je žena infikována vysoce rizikovým typem HPV a může být v budoucnu ohrožena vznikem rakoviny. Pozitivní nález neznamená, že žena rakovinu již má nebo ji v budoucnu určitě bude mít. Takový nález znamená, že žena vyžaduje další a častější sledování, případně léčbu podle vyhodnocení nálezu lékařem.

Negativní výsledek
Pokud je výsledek testu negativní, znamená to, že infekce HPV v těle nebyla zjištěna. Riziko vzniku rakoviny děložního čípku je zanedbatelné i pro dalších 5–10 let. Nicméně žena by měla nadále docházet na pravidelné gynekologické prohlídky.

O HPV test můžete požádat svého gynekologa. Od roku 2021 bude HPV DNA test nabídnut zdarma v rámci gynekologické prohlídky ženám ve věku 35 a 45.
Kombinace HPV DNA testu a cytologie vyloučí dlouhodobé riziko rozvoje rakoviny děložního čípku.

Muži mohou požádat o HPV test u dermatovenerologa nebo urologa a hradí si jej sami.

 

Nejčastější mýty o HPV

Ačkoliv je HPV nejčastější sexuálně přenosná infekce současnosti, panuje kolem ní řada nejasností. Některé z nich bohužel u mnoha lidí brání účinné prevenci, která by je nebo jejich blízké účinně chránila proti život a zdraví ohrožujícím onemocněním.
 
Mýtus: HPV se týká pouze žen a dívek
Pravda: HPV se týká obou pohlaví. U mužů může vést k rozvoji několika druhů rakoviny a genitálním bradavicím. Když se muž chrání proti HPV, chrání sebe i svou partnerku.
 
Mýtus: HPV a očkování se týká pouze mladých lidí
Pravda: Riziko nákazy je celoživotní. Nejčastěji se lidé opravdu nakazí krátce po zahájení sexuálního života, ale i později je výskyt infekce velmi častý. Každý nový partner přináší riziko získání nové HPV infekce.
 
Mýtus: HPV je znakem promiskuity
Pravda: HPV je velmi častá a v populaci rozšířená. Za život se s ní setká 80 % z nás. Aktuálně je na světě nakaženo HPV cca 630 milionu lidí. Nakazit se můžeme již od svého prvního sexuálního partnera.
 
Mýtus: HPV se přenáší pouze vaginálním sexem
Pravda: K přenosu dochází při vaginálním, orálním a análním sexu. K přenosu může dojít i při mazlení. Kondom sníží riziko nákazy, ale není dokonalou ochranou.
 
Mýtus: Pokud mám HPV, jsem nebo budu nemocný/á
Pravda: HPV infekce samotná nezpůsobuje žádné potíže a většina z nás se jí zbaví svou imunitou během 1-2 let. K onemocnění dochází u zhruba 20 % nakažených, u kterých infekce HPV přetrvá a časem dojde k rozvoji onemocnění.
 
Mýtus: Vakcíny proti HPV nejsou bezpečné
Pravda: Účinnost a bezpečnost vakcína byla potvrzena rozsáhlými klinickými studiemi i dlouholetou klinickou praxí. Již bylo podáno několik milionů dávek a nikdy nebyl potvrzen závažný nežádoucí účinek.

Zapamatujte si:
 • HPV se týká všech. Žen i mužů, mladých lidí i dospělých. Téměř každý sexuálně aktivní člověk se s HPV pravděpodobně během svého života setká.
 • HPV se může přenést i při nekoitálních aktivitách jako je mazlení nebo orální sex, kdy dochází ke kontaktu kůže a sliznic s anogenitání oblastí.
 • HPV je bezpříznaková, nakaženému nezpůsobuje žádné potíže a tak jednoduše přenáší infekci dále, proto je v populaci tak rozšířená.
 • Nejčastěji se nakazí mladí lidé ve věku 18–25 let, ale i později často dochází k nové nákaze – každý nový sexuální partner přináší riziko nově získané HPV infekce.
 • Přítomnost HPV není znakem promiskuity, můžeme se nakazit již od svého prvního partnera. HPV infekce je velmi rozšířená a za pozitivitu se není třeba stydět.
 • Nětšina případů nákazy samovolně odezní, imunitní systém „vyčistí" HPV infekci do cca 2 let. Ve zhruba 20 % případů se tak ale nestane a infekce se vyvine v onemocnění. Nejde předem určit, u koho dojde k likvidaci infekce a u koho naopak infekce přetrvá.
 • Infekce může v organizmu přetrvávat dlouhá léta a až za několik let se projevit v podobě zdraví nebo život ohrožujícího onemocnění žen i mužů.
 • HPV infekci nelze léčit, lze podpořit imunitní systém v boji s infekcí.
 • Proti většině případů HPV onemocnění se lze chránit pomocí očkování.
 • Očkování má největší efekt ještě před zahájením sexuálního života, kdy se dívky a chlapci s HPV infekcí nesetkali a vakcína je tedy chrání proti všem typům HPV obsaženým ve vakcíně. Vakcína je proto částečně nebo plně hrazena 13letým dívkách a chlapcům.
 • Sexuálně aktivním lidem vakcína také přináší benefit v podobě ochrany proti HPV typům obsaženým ve vakcíně, se kterými se doposud nesetkali.
 • Ženy mají navíc hrazenou každoroční prohlídku u gynekologa, v rámci které se sledují nežádoucí změny na děložním čípku, které by mohly vést k rozvoji rakoviny. Od roku 2021 bude navíc ženám ve věku 35 a 45 let nabízen HPV DNA test, který společně s cytologií dlouhodobě vyloučí riziko rozvoje rakoviny děložního čípku.

 

Získejte pravidelnou inspiraci pro Vaše zdraví.

Přečtěte si rady a doporučení předních lékařů s dlouholetými zkušenostmi.

 
Sledujte sociální sítě MEDIBAY

Facebook @medibay.eu

Instagram @medibay

YouTube @MEDIBAY

 

PORADNA

Pokud jste nenalezli odpověď na to co hledáte, můžete se nás zeptat prostřednictvím naší online poradny.

VSTOUPIT DO PORADNY

TIP NA LÉKAŘE

Zde najdete tipy na gynekologické ordinace, na které se můžete ohledně HPV problematiky obrátit.

NAJDI SPECIALISTU

HPV GUIDE

Jste odborník ve zdravotnictví a máte zájem o více informací o problematice HPV?

PŘEJÍT NA HPV GUIDE