Podaří se eliminovat rakovinu děložního čípku?

Během dvaceti let by se Austrálie mohla stát první zemí světa, kde se už nebude vyskytovat rakovina děložního čípku. Ukazuje to studie publikovaná v prestižním žurnálu Lancet. Podle ní je dosažení tohoto cíle reálné, protože v zemi od roku 1991 funguje screeningový program pro ženy a současně zde od roku 2007 běží očkovací program, který je od roku 2013 určený i pro chlapce. Jiné země ale naráží na odpor vůči efektivnímu očkování, a tak se vzdalují této vizi.

Výrazný úspěch moderní medicíny, tak lze hodnotit dosavadní výsledky australského zdravotnictví v oblasti výskytu rakoviny děložního čípku. Díky efektivnímu screeningovému programu a také plošnému očkovacímu programu by tak tato země mohla být vůbec první na světě, které se podaří eliminovat toto velmi závažné a potenciálně smrtelné onemocnění u žen, pokud i nadále budou oba programy fungovat stejně dobře jako doposud. Vyplývá to z nové studie, která byla zveřejněná v prestižním žurnálu The Lancet Public Health Journal.

Podle této práce by se už v roce 2022 mohla rakovina děložního čípku stát v zemi „vzácným onkologickým onemocněním", tedy by na 100 000 osob by připadalo méně než 6 nových případů tohoto onemocnění ročně. Už v současnosti se Austrálii podařilo dosáhnout, že se zde na 100 000 osob vyskytuje 7 nových případů ročně. „Austrálie byla v roce 2007 jednou z prvních zemí, která zavedla program očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), a od té doby dosáhla vysoké proočkovanosti u obou pohlaví," konstatuje studie spolu s tím, že v prosinci loňského roku se stávající program screeningu změnil tak, že ve dvouletých intervalech podstupují cytologické vyšetření všechny ženy od 18 do 69 let. Současně jsou každých pět let ženy ve věku od 25 do 74 let testovány na přítomnost HPV infekce.

Světová zdravotnická organizace však doposud nestanovila přesná kritéria, od jak nízkého výskytu nových případů onemocnění v populaci, lze rakovinu děložního čípku považovat za eliminovanou. Nicméně už v současnosti má Austrálie v tomto ohledu o polovinu nižší hodnoty, než je celosvětový průměr. „Bez ohledu na to, jaká je prahová hodnota pro eliminaci rakoviny děložního čípku, je pravděpodobné, že Austrálie bude první, která ji dosáhne vzhledem k současnému nízkému výskytu a našim silným preventivním programům," uvedla pro britský zpravodajský portál BBC News Megan Smithová, lékařka a vědkyně působící v australské organizaci Cancer Council New South Wales, která se podílela na studii.

Očkování jako klíč k úspěchu

Zásadní podíl na poklesu výskytu rakoviny děložního čípku má dobře nastavená politika veřejného zdraví v zemí. Ruku v ruce zde funguje screeningový program pro ženy, které nebyly vzhledem k věku očkovány, a zároveň plošné očkování. „To, co nyní vidíme, je dopad očkování, které bylo zavedeno v roce 2007, na mladé dívky, jež by jinak byly ve skupině, u níž by mohlo brzy dojít k rozvoji rakoviny děložního čípku," řekla Greg Huntová, australská ministryně zdravotnictví v rozhovoru pro rádio ABC. Samotné nepovinné, avšak plošné očkování, je v zemi hrazené státem. Podle ministryně pak zájem o toto očkování dává naději, že takto budou zachráněny i další životy mladých lidí, protože vakcinace chrání současně také proti rakovinou penisu, řiti a karcinomem vulvy a vaginy.

Podle nové studie by v případě, že se podaří udržet vysokou míru proočkovanosti a současně fungující screeningový program, mohla být rakovina děložního čípku v Austrálii eliminována během příštích dvaceti let. „Intenzivní screeningové a vakcinační programy by však měly zůstat zachovány, aby se udržela nízká incidence rakoviny děložního čípku a nízká úmrtnost na toto onemocnění," konstatuje autorský tým. Právě Austrálie má v případě vakcinačního programu dlouhé zkušenosti. Jako vůbec první země na světě v roce 2007 spustila očkovací program hrazený z veřejných peněz pro dívky ve věku 12 až 13 let. Od roku 2009 byl program rozšířen na dívky a mladé ženy ve věku od 14 do 26 let. Chlapci ve věku 12 až 13 let jsou pak v zemi proti HPV očkováni od roku 2013 a o dva roky později začali být očkováni také čtrnáctiletí až patnáctiletí hoši. V roce 2016 se tak podařilo dosáhnout u patnáctiletých dívek proočkovanosti 78,6 % a u stejně starých chlapců 72,9 %. Autoři studie proto předpokládají, že pokud se bude dařit udržet vysokou míru proočkovanosti v populaci, mohlo by to v budoucnu vést k tomu, že by se změnil interval screeningového programu pro starší populaci. Budou totiž dorůstat lidé, kteří už jako adolescenti proti HPV očkováni byli.

Eliminace rakoviny děložního čípku je reálná i jinde, ale jsou tu odpůrci očkování

Austrálie zavedla screeningový program zaměřený na detekci rakoviny děložního čípku v roce 1991. Podle čísel z loňského roku jej využívalo v letech 2013 až 2015 zhruba 70 % žen, při hodnocení účasti ve screeningu během pětiletého intervalu 2011 až 2015 pak potřebná vyšetření absolvovalo 83 % žen. V loňském roce došlo ke změně celého programu s cílem zvýšit jeho efektivitu a zachytit tak co nejvíce žen, které jsou ohroženy rakovinou děložního čípku, nicméně u nich ještě nedošlo k rozvoji tohoto onemocnění. Vedle cytologického vyšetření, které je hrazené ženám každé dva roky, je v zemi k dispozici ještě hrazený test na přítomnost viru HPV. „Velké klinické studie a podrobnější modely ukazují, že primární screening HPV je účinnější při detekci cervikálních abnormalit a prevenci rakoviny děložního čípku než provádění cytologie v kratších časových intervalech," konstatuje studie publikovaná v žurnálu The Lancet Public Health Journal.

Podle autorského týmu je tak pro ekonomicky silné země reálné, že by podobně jako Austrálie výhledově dosáhly eliminace rakoviny děložního čípku. Musí ale souběžně fungovat screeningový a vakcinační programy. Jenže to vůbec není samozřejmost. Podle údajů WHO je míra proočkovanosti u dívek ve věku 10 až 20 let v rozvojových zemích pouze 2,8 %. „Výskyt rakoviny děložního čípku v zemích s nízkými a středními příjmy by také mohl být podstatně snížen kombinací screeningu a očkování, ale pro dosažení vysoké proočkovanosti a vysokého pokrytí screeningového programu je potřeba velkých inciativ," shrnují autoři a autorky studie.

Jak upozorňuje americký deník The New York Times podobný cíl, kterému se blíží Austrálie, je pro jiné země hůře dosažitelný. Brání tomu jednak vysoké náklady spojené s vakcinací, protože ne všude je toto očkování plně hrazeno státem a pro chudší rodiny se tak jeho cena stává bariérou, a jednak obecná nedůvěra vůči očkování jako takovému. „Například v Japonsku by mohly kampaně postavené na strachu způsobit, že proočkovanosti klesne z takřka 70 % k nule. V USA pak výzkumy z roku 2017 ukázaly, že pouze 49 % mladistvých je očkováno proti HPV, ačkoliv je téměř polovina osob ve věku 18 až 59 let infikována virem HPV," popisuje situaci deník. „Je ještě třeba hodně vzdělávání, než se to změní. Nestane se to přes noc," dodal Ian Frazer, profesor imunologie na University of Queensland a současně jeden z tvůrců vakcíny Gardasil.

S nejrůznějšími mýty o tomto očkování se setkávají také čeští a slovenští lékaři. Pro srovnání, proočkovanost proti rakovině děložního čípku byla v roce 2016 u českých dívek pouze 58 %. „Když to srovnáme s jinými zeměmi světa, nejsme na tom špatně, ale pořád máme značné rezervy. Nárůst byl nejdřív velice slušný, v roce 2014 jsme měli jedno s největších pokrytí na světě. Mírný, ale trvalý pokles od té doby je trochu alarmující. Mohou na tom mít podíl aktivity antivakcinačních skupin, které sice nemají žádné vědecké poznatky, ale na internetu působí velmi sugestivně," uvedl na začátku tohoto roku předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vladimír Dvořák.

„Představa, že rakovina děložního čípku zmizí jen sama od sebe, je velmi naivní. Aby k tomu skutečně došlo, je nutné, aby v zemi dobře fungoval jak screeningový program, tak současně se dařilo dosáhnout vysoké proočkovanosti populace. Na Slovensku se nám bohužel dobře nedaří ani jedno," řekl Zdravotnickému deníku Erik Dosedla, primář Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Košice-Šaca. Konkrétně u našich sousedů neběží screeningový program hrazený z veřejných peněz, což znamená, že pokud žena chce požádat o preventivní cytologické vyšetření, musí si jej sama zaplatit. Test vyjde zhruba na 20 euro, tedy asi 500 korun. Problémem podle něj je šíření zavádějících informací, jak o tomto onemocnění, tak o možnostech prevence proti němu. Část rodičů pak podlehne názorům, že samotné očkování je nebezpečnější než onemocnění, které viry HPV způsobí. Někteří dokonce věří tomu, že očkování povede k tomu, že se jejich potomek začne chovat promiskuitně. Nicméně i tato obava je zcela lichá.

Ludmila Hamplová

převzato ze Zdravotnického deníku (online), publikováno dne 14.10.2018 (zde >>>)

.

PORADNA

Pokud jste nenalezli odpověď na to co hledáte, můžete se nás zeptat prostřednictvím naší online poradny.

VSTOUPIT DO PORADNY

TIP NA LÉKAŘE

Zde najdete tipy na gynekologické ordinace, na které se můžete ohledně HPV problematiky obrátit.

NAJDI SPECIALISTU

HPV GUIDE

Jste odborník ve zdravotnictví a máte zájem o více informací o problematice HPV?

PŘEJÍT NA HPV GUIDE