Projevy HPV infekce v oblasti dýchacích cest, hlavy a krku

Případů HPV onemocnění v oblasti hlavy a krku prudce stoupá

Lidské papilomaviry si libují nejen v oblasti genitoanální, ale i v oblasti dýchacích cest, hlavy a krku. Viry se do této oblasti dostanou při porodu nebo díky v populaci stále populárnějšímu orálnímu sexu.

Karcinomy oblasti hlavy a krku

Pojem karcinomy hlavy a krku zahrnuje především zhoubné (maligní) nádory, vycházející ze sliznice horních dýchacích a polykacích cest. V celosvětovém měřítku se jedná o 5. nejčastější zhoubné nádory. Karcinomy této oblasti vznikají v typickém případě následkem poškození sliznice dlouhodobým kouřením cigaret, dýmek anebo žvýkáním tabáku, ale mnohé případy souvisí právě s infekcí HPV. Oproti dřívějším dobám se totiž v posledních zhruba 15 až 20 letech objevil znepokojující trend: rychle se zvyšuje počet mladších lidí s nádory hltanu. Spekuluje se, že zvýšený výskyt nádorů spojených s infekcí HPV je dán i změnou v sexuálním chování, tedy počtem sexuálních partnerů a oblibou orálního sexu.

Pacienti s takovým onemocněním si typicky stěžují na bolest v krku, ztížené polykání, nebo pocit cizího tělesa v krku, u vážnějších případů může dojít také ke krvácení z nádoru. Nádory malých rozměrů jsou hůře zjistitelné a léčba je pak složitá a pro pacienta má závažné jak estetické, tak funkční následky.

V těchto nádorech je sice zastoupení HPV zejména typu 16 již jen asi 20%, ale přesto je očkování proti HPV jedna z mála možných cest primární prevence. Ostatně recentní studie prokazují HPV v daleko vyšším procentu.
Incidence nádorů hlavy a krku u mužů je 19 případů na 100 000, u žen jen kolem 6 na 100 000. Nejčastější jsou nádory hlasivek (25 %) a mandlí (10 %).
Infekce HPV typu 16 ve spojení s kouřením a alkoholem vede k vysokému zvýšení rizika těchto nádorů.

To potvrzuje prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v pražském Motole: „V posledních zhruba 15 až 20 letech pozorujeme výrazný nárůst počtu orofaryngeálních (mandle, kořen jazyka) nádorů. Zatímco dosud tyto nádory postihovaly lidi staršího věku s klasickými rizikovými faktory, tedy pacienty, kteří kouřili a pili alkohol, nyní se objevují čím dál více i u lidí mladších, nekuřáků. Tyto nádory vznikají na základě nákazy infekcí HPV. Zvyšující se podíl HPV pozitivních nádorů hlavy a krku podtrhuje význam rutinního očkování proti HPV. Toto očkování může mít společně s programy na kontrolu tabáku rozhodující roli v prevenci těchto závažných a mnohdy zdraví devastujících nádorů."

Papilomatóza hrtanu

Méně závažným, ale stejně tak nepříjemným a omezujícím onemocněním je papilomatózu hrtanu. Ta je způsobena typy HPV 6 a 11, tedy viry s nízkým kancerogenním potenciálem, ale projevy tohoto onemocnění lze charakterizovat jako „zhoubné". Chrapot, často i pocit cizího tělesa v krku a poruchy dýchání jsou pro pacienty mnohdy nesnesitelné. Časté recidivy si vynucují i opakovanou chirurgickou léčbu, což vede k deformaci hlasu a negativním psychosociálním dopadům.
Až v 70 % případů je v pozadí sexuální partner s genitálními bradavicemi.

Dalšími typy onemocnění v souvislosti s infekcí HPV jsou postižení horních dýchacích cest u malých dětí, které se nakazí od matky s infekcí HPV v průběhu porodu. Respirační papilomatóza u dětí není sice častým, zato však velmi traumatizujícím onemocněním, které si vyžádá opakované chirurgické řešení – a to již od útlého věku.

Nezhoubné polypy dýchacích cest ve formě rekurentní respirační papilomatózy jsou prakticky v 100 % spojovány s infekcí HPV 6 a 11. Za důsledek peripartální a perinatální infekce je považována forma JORP (juvenilie-onset recurrent respiratory papillomatosis) s maximem výskytu ve věku 2–4 roky s incidencí 4,3 případu na 100 000, druhý vrchol výskytu ve formě AORRP (adult-onset recurrent respiratory papillomatosis) u jedinců ve věku 20–40 let je spojován s infekcí při orálním sexu.
U dětí se onemocnění projevuje sípáním, dušností, poruchami polykání a kašlem.
U dospělých dominuje chrapot.
Léčbou volby je chirurgické odstranění. Navíc se podávají některá antivirotika a interferony, přesto má onemocnění vysoké procento opakování.
Proto někteří odborníci doporučují po odstranění papilomů očkovat proti HPV 6 a 11, což prokazatelně snižuje procento recidiv projevů.

Kam se obrátit?

Pokud máte podezření na HPV onemocnění v oblasti hlavy, krku a dýchacích cest je správným specialistou lékař ORL (ušní, nosní, krční), ke kterému Vás odešle Váš praktický lékař.

 

.

Pokud jste nenalezli odpověď na to co hledáte, můžete se nás zeptat prostřednictvím naší online poradny.

VSTOUPIT DO PORADNY