Infekce bez příznaků

Infekce HPV probíhá většinou bez příznaků. I proto se mezi populací tak jednoduše a rychle šíří. Onemocnění se rozvíjejí postupně, během měsíců a let.

Infekci lidskými papilomaviry získá během svého života více než 70 % z nás. Nejčastěji se nakazí lidé ve věku 18-25 let, ale riziko přenosu této nemoci je celoživotní. Naštěstí více než 80 % infikovaných nemá žádné potíže ani v následujících letech po infekci.

Zbylých 20 % z nakažených však potíže má. Vyvíjejí se plíživě a bez zvláštních příznaků, ale po několika měsících či letech může infekce vyústit v život ohrožující či smrtelnou nemoc.

Infekce HPV s nízkým rizikem (nevyvolává nádorového bujení) tedy zejména typy 6 a 11 způsobuje:

  • genitální kondylomata (genitální bradavice, fíčky)
  • rekurentní respirační papilomatózu.
  • některé mírně závažné přednádorové stavy děložního hrdla, pochvy a zevních rodidel. (i tyto se ale někdy léčí chirurgickým zákrokem)

Infekce HPV s vysokým rizikem vyvolání nádorového bujení, tedy hlavně typy HPV 16 a 18 způsobuje:

  • karcinom hrdla děložního
  • karcinom zevních rodidel (vulvy)
  • karcinom pochvy (vaginy)
  • karcinom penisu
  • karcinom anu (řiti).

Infekce HPV se může rovněž podílet na rozvoji některých nádorů hlavy a krku.

Vývoj od infekce k nádoru trvá průměrně 15 let.
Vývoj od infekce k vzniku kondylomat pouhé 4 měsíce.

Reklamní sdělení banner