HPV nezpůsobuje jen rakovinu děložního hrdla

Lidské papilomavriry napadají různá místa na těle mužů i žen a způsobují řadu komplikací, které významně snižují kvalitu života a vážně ohrožují zdraví.

Kondylomata – fíčky, anogenitální bradavice

Jde o nezhoubné útvary na genitálu, které vznikají již několik měsíců po infekci HPV. Vznik a rozvoj onemocnění podporuje macerace, výtok a nedostatečná hygiena. Typicky růžové bradavičky se rychle mění v měkké, květákovité nebo hřebínkovité útvary, často stopkaté s šedobílým povlakem na povrchu. Povlak je tvořen rozpadlou tkání a zapáchá. Jejich léčba lokální destrukcí – snesením ostrou lžičkou, odpařením laserem či poleptáním – je relativně snadná, ale tendence k opakování nemoci je vysoká. Po odstranění rozsáhlejších kondylomat zůstávají jizvy.
Samotná kondylomata ovlivňují významně sexualitu a sebehodnocení postiženého jedince. Časté návraty onemocnění jsou pro pacientky frustrující.


Cervikální léze – cervikální intraepiteliální neoplasie

Tyto „vřídky“ na hrdle děložním vznikají po infekci HPV během několika let. Mohou se projevovat krvácením po styku nebo chronickým výtokem. Zvolna rostou a ty, které způsobují vysoce rizikové HPV typy, se mohou postupně změnit v nádor hrdla děložního. Na druhou stranu část z nich, zejména u mladých dívek, se může zhojit bez léčby. Ověření charakteru těchto změn je možné kombinací cytologického vyšetření (vyšetření buněk setřených z povrchu hrdla děložního) a kolposkopie (speciálního zobrazení hrdla děložního pod mikroskopem s velkou ohniskovou vzdáleností).


Karcinom hrdla děložního – karcinom děložního čípku

Toto nádorové onemocnění vzniká průměrně za 15 let od infekce vysoce rizikovými typy HPV. Projevuje se pozdně krvácením po styku, bolestmi v zádech a podbřišku a krvavými výtoky. Více než 70 procent nádorů hrdla děložního je způsobeno HPV typu 16 a 18. Incidence karcinomu hrdla děložního v České republice je přes 16 případů na sto tisíc žen, tedy ročně okolo 900 nových onemocnění a 400 úmrtí*. Bohužel jsou to jedna z nejhorších čísel v Evropě. Časně zachycený nádor lze chirurgicky odstranit pouze s částí čípku. Pokročilejší nádor již vyžaduje odstranění celé dělohy, vazů, které ji drží v malé pánvi, a případně okolních orgánů. Větší nádory je před operací nutno zmenšit chemoterapií. Neoperovatelné nádory se snažíme v růstu zastavit ozařováním.
Pokročilý neléčený nádor zbaví ženu možnosti donosit vlastní dítě, ale může také narušit bariéru mezi močovým měchýřem, pochvou a konečníkem tak, že moč a stolice odcházejí neovladatelně pochvou. Taková stádia jsou většinou důsledkem toho, že žena zcela opomíjela preventivní gynekologické prohlídky.

* údaje za rok 2015; zdrojem zobrazených dat je Národní onkologický registr spravovaný ÚZIS ČR a databáze demografických údajů ČSU, dostupné na http://www.svod.cz/.


Papillomatosa hrtanu

Je recidivující infekční onemocnění způsobené lidským papillomavirem (Human papillomavirus HPV). Onemocnění je charakteristické prorůstáním bradavičnatých papillomových výrůstku v oblasti hrtanu a hlasivek. Způsobuje těžké poruchy hlasu, od chraptivosti až po úplné bezhlasí. Zároveň papillomové hmoty v hrtanu působí jako cizí těleso v krku.  Mohou být příčinou poruchy dýchání a pocitu dušení.
Přenos onemocnění je velmi pravděpodobně sexuální. Nemocní uvádějí ve své anamnéze nebo v anamnéze svých sexuálních partnerů infekci genitálními bradavicemi (kondylomata accuminata). U dětí se předpokládá přenos viru na dítě při porodu matkou s kondylomaty. Možný je i přenos transplacentární.
Infekce je dle našich zkušeností způsobena benigními (nezhoubnými) subtypy papillomaviru - HPV 6 a 11.
Léčba spočívá v chirurgickém odstraňování papillomových hmot z hlasivek. Pokusy o léčbu aplikací virostatik (léků proti virům) selhávají. Zkouší se i imunoterapie bez výraznějšího efektu.

Výskyt onemocnění: 
Přesná data o výskytu onemocnění v ČR nejsou známa, protože povinnému hlášení toto onemocnění nepodléhá. Zdroje z USA a Dánska uvádějí 4,5 případů na 100 000 obyvatel u dětí a 2 případy na 100 000 obyvatel u dospělých. Podle našich zkušeností však četnost onemocnění nápadně narůstá.


Karcinom penisu a řiti

Vzácnější karcinomy postihují i muže. U karcinomu řiti jsou často postiženi homosexuálové přijímající anální sex. Kolem 60 procent nádorů řiti je způsobeno infekcí HPV.


Karcinom vulvy (zevních rodidel) a vaginy (pochvy)

Jde sice o choroby s nižším výskytem než karcinom hrdla děložního, ale na rozdíl od něj nemají žádný existující screeningový systém. Diagnostika těchto relativně vzácných karcinomů je relativně obtížná, a tak záchyt bývá pozdní. U obou těchto nádorů je narušení dalšího sexuálního života velmi významné.
Výskyt karcinomu zevních rodidel je 3,6 na sto tisíc žen. Základním léčebným výkonem je široká excize nádoru až odstranění zevních rodidel včetně uzlin.
Výskyt karcinomu pochvy je 0,7 na sto tisíc žen za rok. Základní terapie spočívá v operačním odstranění pochvy.

Reklamní sdělení banner