Znalost problematiky je základem prevence

HPV onemocnění představují pro pacienty i lékaře značnou zdravotní, sociální i ekonomickou zátěž. O rizicích a možnostech ochrany proti HPV onemocněním však mnoho lidí nemá dostatečné informace. Znalost problematiky je přitom pro účinnou prevenci nezbytná. Proto jsme se rozhodli založit edukační a diskusní platformu HPV College.

Naším cílem je zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o infekci HPV a onemocněních, jež s ní souvisejí.

Soustavnou edukací chceme motivovat k aktivní účasti v preventivních programech.

Výbor HPV College

MUDr. Jiří Ondruš, MIAC - předseda
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc. - místopředseda
doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - místopředseda

Členové

MUDr. Jiří Dvořák
MUDr. Vladimír Dvořák
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
MUDr. Vanda Hořejší
MUDr. Vladimír Mulač
MUDr. Jan Nový
MUDr. Aleš Skřivánek
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
MUDr. Tomáš Malík - vědecký sekretář

Konakt

HPV College, z.s., Chorvatská 1969/7, 101 00 Praha 10


Stránky provozuje HPV College, z.s., se sídlem Chorvatská 1969/7, 101 00 Praha 10, IČO: 22865292, vedené od 2.11.2017 u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L69642.

Reklamní sdělení banner